DEENFRHUESITNLPL

ifwom felhasználási feltételek.

Általános rendelkezések

Az ifwom GmbH, Lohmühlenstr. 65 D-12435 Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 128694B (továbbiakban: "ifwom") alábbi felhasználói feltételei az ifwom és az ifwom.com online platform (továbbiakban: "online platform") felhasználói (továbbiakban: "felhasználó") közötti kapcsolatot szabályozzák. Jelen felhasználói feltételek az ifwom online platformjának minden felhasználójára vonatkoznak. Az ifwom egy berlini székhelyű marketing- és szájreklám-kutatási intézet. Célunk a szájreklám (a "továbbadás-effektus") hatásának és kiterjedésének kutatása. Ennek során ki szeretnénk deríteni, hogyan terjednek a hírek a baráti és ismerősi körökben, meddig terjednek el, illetve mely híreket mondják el szívesen, és melyeket kevésbé. 

ifwom részvételi kódok

Az ifwom kutatási projektekben akkor vehet részt, illetve akkor használhatja az ifwom online platformot, ha rendelkezik egy részvételi kóddal. Barátoktól/ismerősöktől kaphatott egyet az ifwom részvételi kódok közül ifwom "kutatási kártya" formájában, vagy találhatott ifwom kutatási kódot egy termék csomagolásán, de lehetséges, hogy a e-mailben kapta meg azt. Az ifwom kutatási projektben történő részvétel, illetve az ifwom online platform használatának előfeltétele egy ifwom részvételi kód megléte. ifwom részvételi kód nélkül az ifwom kutatási projektben történő részvételre és az ifwom online platform használatára sajnos nincs lehetősége. Minden felhasználó a meglévő ifwom részvételi kódját csak egyszeri, saját használatra alkalmazhatja. Ezt követően a használt részvételi kódot barátoknak/ismerősöknek ajánlott (és kívánt) továbbadni (a barátok/ismerősök ily módon használhatják a részvételi kódot).

Részvétel

Amennyiben rendelkezik ifwom részvételi kóddal, lehetősége van arra, hogy részt vegyen egy ifwom kutatási projektben. Az ifwom projektek egyikében történő részvétel az ifwom online platform egy vagy több online kérdőívének kitöltéséből áll. Az ifwom online platformot kizárólag azon felhasználók használhatják akik 18. életévüket betöltötték. Minden felhasználónak konkrét, a valóságnak megfelelő adatokat és információt kell megadnia. Az egy vagy több online felmérésben való részvétel mellett, adott esetben lehetőség nyílhat valamelyik online kérdőívhez kapcsolódó nyereményjátékban való részvételre. Az effajta nyereményjátékok során a különböző díjak az összes résztvevő között, véletlenszerű sorsolás útján kerülnek kisorsolásra. Résztvevőnként mindössze egy nyeremény lehetséges. A sorsolás során csak azon résztvevők között sorsolunk, akik az adatvédelmi rendelkezéseket és részvételi feltételeket elfogadták, és regisztrációjukat minden szükséges adattal együtt (e-mail cím) véglegesítették. A nyertesek értesítése e-mailben történik. A nyereményjátékban nem vehetnek részt az ifwom GmbH és együttműködő partnereinek alkalmazottai, valamint ezek hozzátartozói. A sorsolással kapcsolatban az ifwom kizár minden igényérvényesítést. A díjak száma és azok pontos adatai az aktuális kérdőív leírásánál találhatók.

Adatvédelem

Szabályait az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

Használat tartama, megszüntetés

Regisztrált felhasználóként a szolgáltatást joga van bármikor felmondani. A felmondásnak írásban (e-mailben vagy postai úton) kell megtörténnie. Kártérítési követelések érvényesítésére nincs lehetőség. Az ifwom a felhasználói viszonyt 14 napos felmondási határidővel szüntetheti meg. Az indokolt okból történő rendkívüli megszüntetések jogát az ifwom fenntarja. A rendkívüli megszüntetés az ifwom részéről különösen akkor indokolt, ha a felhasználó jelen felhasználói feltételeket megsérti. A felmondásnak ez esetben is írásban kell megtörténnie.

A felhasználói feltételek megváltoztatása

Az ifwom fenntartja a jelen felhasználói feltételek időről időre történő megváltoztatásának jogát. Az effajta változások az ifwom online platform újbóli használata előtt megjelennek a felhasználó számára az ifwom online platformon.

Szerzői jog

Az ifwom online-platform tartalma, valamint az egyéb dokumentumok, melyeket a felhasználó az ifwomtól kap, szerzői jogi védelem alatt állnak és csak az ifwom hozzájárulásával valamint irányelveinek és feltételeinek megfelelően kerülhetnek felhasználásra. Minden egyéb sokszorosítás, terjesztés, továbbítás vagy nyilvános hozzáférés biztosítása a jogosult beleegyezése nélkül nem engedélyezett. Amennyiben az ifwom szoftverek letöltését kínálja, az kizárólag ezen szoftvernek, egy számítógépen történő, rendeltetésszerű felhasználására jogosítja a felhasználót.

Az online platform és az ifwom szolgáltatásainak elérhetősége

Az ifwomnak joga van az Ön online platformjának és szolgáltatásainak bármikori megszüntetéséhez, valamint a felhasználói viszony bármikori megszüntetéséhez. Az online platform, illetőleg egyéb szolgáltatások műszaki hiba miatt átmenetileg elérhetetlen állapotba kerülhetnek. A felhasználók nem jogosultak az ifwom online platformjának és szolgáltatásainak mindenkori elérhetőségének követelésére.

Felelősség korlátozása

Az ifwom szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges műszaki feltételek, legfőképp a szükséges hardver és szoftver (pl. internet böngésző), illetve hozzáférési és átviteli szolgáltatások biztosításának költsége a felhasználót terhelik. A szolgáltatásoknak a felhasználó ezen egyedi hardver- és szoftver-felszereltségével való kompatibilitását illetően az ifwom nem vállal garanciát. Az ifwom semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért nem felelős, melyek az online platformon található anyagok használatának vagy annak használatának lehetetlenségéből adódnak.

Mentesítő záradék

Jelen felhasználói feltételek egyes rendelkezései részbeni, vagy teljes érvénytelensége illetve hatálytalansága, valamint a feltételek hiányossága, az egyéb rendelkezéseinek érvényességét, illetve hatálytalanságát nem érintik.

ifwom - Marketing- és Szájreklám-kutatási Intézet
ifwom GmbH, Lohmühlenstr. 65, 12435 Berlin, Germany
Székhely: Berlin, HRB 128694B, Amtsgericht Charlottenburg., Üzletvezető: David Kassim, eMail: info(at)ifwom.hu